IRAN GPS MAP
  نقشه ایران


 

فارسی | English
loading

استان در حال دانلود نقشه خوزستان


در صورتی که این نقشه  نمایش داده نمی شود. مشکل از سایت نقشه جی پی اس ایران نمی باشد. بلکه سرویس دهنده اینترنتی شما دسترسی به نقشه های گوگل را که در این سایت به عنوان BackGround استفاده می شود،  محدود ساخته است.
لطفا با سرویس دهنده اینترنت خود تماس گرفته و رفع مشکل را جویا شوید.  مشاهده  نسخه بدون  گوگل

نقشه استان خوزستان و شهرها و روستاهای آن

ردیف نام شهر یا روستا درصد تکمیل نقشه پیش شماره
telcode
جمعیت
population
نقاط ثبت شده
1 اهواز 80 611 1112021 321
2 دزفول 98 641 248380 609
3 آبادان 95 631 212744 91
4 شادگان 1 632322 167000 3
5 بندر ماهشهر 10 652232 153778 125
6 خرمشهر 1 632422 129418 11
7 انديمشک 80 642422 126811 60
8 ايذه 692522 117093 5
9 بهبهان 1 671 107412 220
10 شوشتر 1 612622 106815 29
11 مسجد سليمان 1 681 103369 97
12 صفي آباد 0 88650 0
13 بندر امام خميني 72357 44
14 رامهرمز 691 69869 17
15 اميديه 652322 60461 2
16 شوش 5 59161 35
17 سوسنگرد 1 612422 44469 30
18 لالي 0 38000 0
19 چمران 0 31138 6
20 هنديجان 1 652422 26292 0
    صفحه بعد
Navigate to Page :1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154